Безсъние

נדודי שינה: מהם ואיך לטפל בהם

השינה היא אירוע ארעי בחיים: קבוע, יומיומי (שינויי יום ולילה) ומחזורי. נדודי שינה הם הפרעה של משך ושל איכות השינה שגורמים לנזקים חמורים ולעתים קרובות בלתי הפיכים בתפקוד הגופני

מלטונין אינו חומר מרדים ואין לו השפעות תרופתיות על איכות או על משך השינה

הודות להשפעתו המרכזית על סנכרון מחדש של המחזוריות ההורמונלית הוא משיב משטר מנוחה צעיר ובריא

ההשפעה המחדשת של השינה אינה תלויה במשך השינה, אלא באיכותה. שינה נורמלית ובריאה מאופיינת בתקופה ראשונית של שנת REM (תנועת עיניים מהירה)

אם השינה מופרעת כמו במהלך הזדקנות פתולוגית, שלב REM נעלם. ידוע שכל ההורמונים כפופים למחזוריות טיפוסית של 24 שעות שיכולה להשתנות במידה קיצונית כתוצאה מגורמים רבים כגון מתח, חרדה, מחלות, יעפת ועוד

השינה המושרית באמצעות מלטונין יוצרת מסלול מנוחה רענן עם שלב REM המחזיר על כנן את האנרגיות הגופניות והשכליות של הגוף

כדי לטפל בנדודי שינה יש לשחזר את מחזוריות ואיכות השינה, דבר שרק מלטונין יכול להבטיח. התיקון ההדרגתי של המחזוריות ההורמונליות המתקבל בעזרת מלטונין המגן על בלוטת האצטרובל ופועל באופן חיובי בבנייה מחדש אוטומטית של שינה עמוקה ובריאה, בלי קשר למשך השינה

כמו כן, הוכח שהשינה משפיעה על המערכת החיסונית כאשר חרדה או מתח פוגעים בה. מלטונין בשילוש אבץ יכול לחדש הן את השינה ואת המערכת החיסונית מהר יותר מכל תרופה קיימת, ללא כל תופעת לוואי

בשביל מקרים אלה יצרנו את נוסחת Key Melatonin NightKey Melatonin
www.keymelatonin.com